Categorie archief: Recensies

Richard Wolterman: Sonnet voor klokkenluiders, journalisten, bloggers en schrijvers

Beste Roel

In deze reflectieve periode rond Kerstmis met name voor wat betreft ‘nieuw leven’ en licht in donkere dagen, wilde ik graag een ode brengen aan klokkenluiders, journalisten, bloggers en schrijvers die er voor gezorgd hebben dat het sexueel misbruik in katholieke kringen openbaar werd gemaakt over het laatste decennium en vooral tijdens de laatste 3 jaren in Nederland en Belgie. Jij bent daar ook een van, en anderen zijn ons inmiddels ook wel bekend. De stemmen van deze dappere mensen hebben er collectief toe bij gedragen dat slachtoffers uitgenodigd werden om met hun misbruik ervaringen naar buiten konden komen, en daarmee aan een journey van hun nieuwe leven konden gaan beginnen. Dit gedicht zal over niet al te lange tijd verschijnen in de bundel “Godsgeklaagd Mensonteerd.”

SONNET VOOR KLOKKENLUIDERS, JOURNALISTEN, BLOGGERS EN SCHRIJVERS

Als een mens met passie start met zoeken
Vindt hij gaten in het zwijg gordijn
Hij investeert talent in stem en boeken
Dat jarenlang niet openbaar kon zijn

Nu spreekt hij uit naar alle wereld hoeken
Voor velen die nog leven met de pijn
Hij doet het kerk’lijk zwijgen uit de doeken
Dat ‘t aangezicht bedekt van heilig schijn

Opgepend op internet en in kolommen
Blinkt de waarheid van zijn levend woord
Hij schrijft wat stemmen deed verstommen

Wijl het jongens’ leed niet werd gehoord
En hoe de kerk zich hield der dommen
Toen misbruik onze zielen had gesmoord

(c) Richard Wolterman, Australia

Merry Christmas and a happy new year!

2 reacties

Opgeslagen onder Essays, Recensies